Přejít k obsahu


A novel ZCS bidirectional buck-boost DC-DC converters for energy storage applications

Citace:
BHAJANA, V.K., DRÁBEK, P. A novel ZCS bidirectional buck-boost DC-DC converters for energy storage applications. In Proceedings of the IEEE International Conference on Industrial Technology. Piscataway: IEEE, 2015. s. 872-877. ISBN: 978-1-4799-7799-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A novel ZCS bidirectional buck-boost DC-DC converters for energy storage applications
Rok vydání: 2015
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: V.V.Subrahman. Kumar Bhajana , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento příspěvek navrhuje nový ZCS obousměrný buck-boost měnič pro systémy akumulace energie. Standardní Buck-boost měnič je konfigurován s pomocným rezonančním obvodem, aby se dosáhlo nulového spínání proudu během komutace hlavních IGBT. Tato práce je zaměřena především na analýzu a simulaci provozních režimů s měkkým spínáním u Buck - Boost měniče. Tento článek popisuje principy spínání a výsledky simulace navrženého měniče pro ověření měkkého spínání.
Abstrakt EN: This paper proposes a new ZCS bidirectional buck-boost converter for the energy storage applications. The conventional buck-boost converter is adopted with an auxiliary resonant circuit in order to obtain zero current switching during commutation of main IGBTs. This paper mainly focused on analysis and simulation evaluation of the boost and buck modes of operations with soft-switching operations. This paper describes the operation principles and simulation results of proposed converter to verify the soft-switching operation and its performance.
Klíčová slova

Zpět

Patička