Přejít k obsahu


Základy implementace webového informačního systému

Citace:
GANGUR, M. Základy implementace webového informačního systému. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, 160 s. ISBN: 978-80-261-0485-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: RNDr. Mikuláš Gangur Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Publikace ukazuje praktické postupy při tvorbě webového informačního systému. Postupně se věnuje praktické realizaci databázové vrstvy, realizované daty v databázi a systémem pro řízení báze těchto dat, aplikační vrstvy, realizující procesy a metody sběru dat, jejich přenosu, a zejména jejich zpracování, a v neposlední řadě implementaci prezentační vrstvy, která zajišťuje prezentaci dat v uživatelsky přístupné a přehledné formě. Cíle publikace jsou naplněny v několika krocích. V prvním je provedena analýza a návrh obecného informačního systému a aplikace tohoto postupu na implementaci webového informačního systému. V dalším kroku je realizován návrh a implementace databáze v systému řízení báze dat MySQL. Je popsán návrh struktury databáze tj. návrh entit, návrh jejich struktury a vztahů mezi entitami, které jsou základem logiky informačního systému. Současně je velká část věnována konstrukci SQL dotazů, které jsou prostředkem přenosu dat mezi databází a aplikační a prezentační vrstvou. Nakonec jsou ukázány základy implementace aplikační vrstvy informačního systému v podobě PHP skriptů. Na praktických příkladech je objasněna problematika realizace aplikační vrstvy v jazyku hypertextového preprocesoru PHP v podobě komunikace mezi uvedenými vrstvami. Současně s tím jsou řešeny problémy bezpečnosti přenosů dat, řízení sezení, využití webových služeb v informačním systému a problém záznamu chyb při běhu systému a jejich ošetření. Celá publikace je koncipována jako praktický průvodce při konstrukci a implementaci vlastního webového informačního systému.
Klíčová slova

Zpět

Patička