Přejít k obsahu


Recruiting talents with social media

Citace:
MIČÍK, M., EGER, L. Recruiting talents with social media. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS, 2015, roč. 165, č. 3, s. 266-274. ISSN: 1993-6788
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Recruiting talents with social media
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Michal Mičík , Doc. PaedDr. Ludvík Eger CSc.
Abstrakt CZ: Všechny společnosti by se v současné době měly snažit být na trhu konkurenceschopné. Společnosti musí využít každou příležitost, aby zůstaly na trhu a výborným příkladem takové příležitosti je talent management. Neustálý vývoj technologií otevírá nové cesty získávání zaměstnanců, které mohou být použity k získání konkurenčí výhody.Cílem předloženého příspěvku je poskytnout odborný vstup do problematiky získávání talentů prostřednictvím sociálních médií a porovnání s příklady z praxe z České republiky. Dalším přínosem předloženého příspěvku je vysvětlení pojmů týkajících se oblasti talent managamentu a vytvoření teorietického základu pro následný rozšiřující výzkum.
Abstrakt EN: The need for companies to be as competitive in the marketplace as possible is enormous nowadays. Companies have to take advantage of opportunities to stay in the business and a perfect example of such an opportunity is that which exists regarding the management of talented people. Constant development of technology offers new ways of recruiting which can be used as company advantage. The aim of this paper is to provide an insight into recruitment of talented people with the use of social media and to compare collected information with findings of a conducted study in the Czech Republic. Another contribution of this paper is made in clarification of the notion talent management and in providing a theoretical framework for future research.
Klíčová slova

Zpět

Patička