Přejít k obsahu


Failure Probability of Structure and its Model

Citace:
KESL, P., PLÁNIČKA, F. Failure Probability of Structure and its Model. Applied Mechanics and Materials, 2015, roč. 732, č. neuveden, s. 309-312. ISSN: 1660-9336
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Failure Probability of Structure and its Model
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Petr Kesl , Prof. Ing. František Plánička CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá možností aplikace metody simulační pravděpodobnostní spolehlivostní metody SBRA v modelování konstrukcí v oblasti posuzování jejich spolehlivosti. Jedná se o aplikaci uvedené metody na prostě podepřený nosník symetricky zatížený nosník dutého kruhového průřezu a jeho kompozitový model. Experimentálně bylo určen průhyb modelu v místě působící síly a pomocí zákona podobnosti odpovídající průhyb ocelového nosníku. Aplikací metody SBRA byla určena napětí a deformace ocelového nosníku a jeho kompozitového modelu při proměnných náhodných veličin: rozměry těles a odpovídající geometrické charakteristiky, modul pružnosti a zatěžující síly.
Abstrakt EN: The paper deals with the possibility of application of the simulation based reliability assessment SBRA Method in the modelling of structures in field of judgement of their serviceability. A steel simply supported beam of hollow circular cross sectional area was taken into account. Deflection of it was determined experimentally and using modelling rules the corresponding deflection of the steel beam was determined. Deflections, stress and strain of steel of steel component and its composite model were determined using the SBRA Method, realized when following random variable quantities as dimensions of bodies and corresponding geometric quantities, Young´s modulus of elasticity E and loading force were taken into account.
Klíčová slova

Zpět

Patička