Přejít k obsahu


Právo a svoboda

Citace:
FOREJTOVÁ, M. Právo a svoboda. In Viktor Knapp : vědecké dílo v proměnách času. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, s. 99-108. ISBN: 978-80-7380-509-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Law and freedom
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se věnuje otázce práva a svobody v pojetí prof. Viktora Knappa. V práci je zmíněna osobní vzpomínka autorky na tohoto nestora právní vědy minulého století, jehož odkaz je přítomen i v recentních publikacích.
Abstrakt EN: The chapter deals with the issue of rights and freedoms in the concept of prof. Viktor Knapp. The work is mentioned on the author's personal memory of the doyen of the jurisprudence of the last century, whose legacy is present even in recent publications.
Klíčová slova

Zpět

Patička