Přejít k obsahu


Vývoj software pro modelování akustických parametrů difuzorů

Citace:
KARBAN, P., PÁNEK, D., KOUDELA, L., JANSA, J. Vývoj software pro modelování akustických parametrů difuzorů. Západočeská univerzita v Plzni, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Development of software for modelling acoustic parameters of diffusers
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D. , Ing. David Pánek Ph.D. , Ing. Lukáš Koudela , Ing. Jindřich Jansa ,
Abstrakt CZ: Cílem projektu bylo vytvořit software pro modelování akustických difuzorů. Software byl koncipován jako rozšiřující modul pro program Agros2d. Vytvořený software umožňuje řešit pole akustického tlaku metodou konečných prvků. Byla implementována Helmholtzova rovnice pro řešení pole ve frekvenční oblasti a vlnová rovnice pro akustický tlak pro řešení pole v časové oblast. Dále byly implementovány funkce pro kreslení a import geometrie difuzorů a funkce pro postprocessing – výpočet koeficientu difuzity a výpočet směrových charakteristik, výpočet impulsních odezev.
Abstrakt EN: The goal of the project was the development of software for modelling acoustic parameters of diffusers. Software was created as a plugin to existing software Agros2d. Software can solve the field of acoustic pressure using finite element method. The Helmholtz equation for solving in frequency domain and the wave equation for solving in time-domain were implemented. Further were created tools for drawing and importing geometry, tools for postprocessing etc.
Klíčová slova

Zpět

Patička