Přejít k obsahu


Komunitní ošetřovatelská péče o vietnamskou minoritu pohledem modelu J. Campinha-Bacote

Citace:
ŠAFRÁNKOVÁ, Z., HOROVÁ, J. Komunitní ošetřovatelská péče o vietnamskou minoritu pohledem modelu J. Campinha-Bacote. Malá Hora 4A, Martin, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Zuzana Šafránková , PhDr. Jana Horová
Abstrakt CZ: Podle Českého statistického úřadu a Sociologického ústavu Akademie věd ČR (2012) žije v České republice asi 60.000 Vietnamců a tvoří tak pomyslnou první příčku v počtu cizinců, kteří zde žijí nejdéle, v průměru 8 let (Němeček, 2012). Ovšem jejich komunita je dle nich samotných až třikrát větší. Vietnamci jako národ mají diametrálně odlišný životní styl od kulturního pojetí v Čechách a na Slovensku. Jsou velmi uzavření a mezi typické rysy vietnamského národa patří národní hrdost a udržování lidových tradic (Kutnohorská, 2013). Poskytování komunitní ošetřovatelské péče ve vietnamské komunitě vyžaduje mmj. nutnost komunikace s rodinou nemocného a znalosti z oblasti transkulturní ošetřovatelské péče, protože reagování na zdraví a nemoc není jen záležitost biomedicínská, ale také psychosociální, kulturní, etnická a náboženská (Kutnohorská, 2013, s. 38). Autoři publikací, zabývající se multikulturními a transkulturními problémy uvádějí, že hlavním zdrojem nesprávné, nedostatečné či problematické péče o pacienty z cizích kultur je hlavně nedostatek porozumění a tolerance. Pro to, aby ošetřovatelská péče byla poskytována kvalifikovaně, kvalitně a citlivě a zároveň respektovala kulturní a sociální různorodost, je důležité, aby byla prováděna a poskytována s kulturní způsobilostí, kompetencí. Od devadesátých let minulého století je v anglosaských zemích patrná snaha o vymezení pojmu kulturní kompetence, způsobilost. Doktorka Josepha Campinha-Bacote, prezidentka a zakladatelka asociace pro transkulturní péči C.A.R.E. v USA, vyvinula začátkem tohoto století nový model ošetřovatelské péče, Model rozvoje kulturní způsobilosti (Kutnohorská, 2013; Transcultural C.A.R.E. Associates, 2014).
Klíčová slova

Zpět

Patička