Přejít k obsahu


Komunální volby 2010 a 2014 jako projev krize českého politického systému a veřejné správy?

Citace:
VALEŠ, L. Komunální volby 2010 a 2014 jako projev krize českého politického systému a veřejné správy?. In Metamorfózy práva ve střední Evropě IV : žijeme v nejlepším z možných právních světů? : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 1.-3. října 2014 ve Znojmě. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. s. 305-317. ISBN: 978-80-7380-543-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The municipal elections in 2010 and 2014 as a manifestation of the crisis of Czech political system and public administration?
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Doc. PhDr. Lukáš Valeš Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá analýzou komunálních voleb v roce 2010 a 2014 v České republice. Z této analýzy jsou vyvozeny obecnější závěry pro fungování české politiky a veřejné správy.
Abstrakt EN: The study analyzes the municipal elections in 2010 and 2014 in the Czech Republic. From this analysis, general conclusions are drawn for the functioning of Czech politics and public administration.
Klíčová slova

Zpět

Patička