Přejít k obsahu


Transport properties of mixed CuAl(S1-x,Se-x)(2) as promising thermoelectric crystalline materials

Citace:
AL-JAARY, A. Transport properties of mixed CuAl(S1-x,Se-x)(2) as promising thermoelectric crystalline materials. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2015, roč. 78, č. březen 2015, s. 46-52. ISSN: 0022-3697
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Transport properties of mixed CuAl(S1-x,Se-x)(2) as promising thermoelectric crystalline materials
Rok vydání: 2015
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D.
Abstrakt CZ: Semi-klasická Boltzmannova teorie byla implementována v BoltzTraP kódu a používá se ke studiu vlivu střídání S s Se ve slitině CuAl(S1-x,Se-x)(2) krystalických materiálů k zjištění transportních vlastností
Abstrakt EN: The semi-classical Boltzmann theory as implemented in the BoltzTraP code is used to study the influence of substituting S by Se in the mixed CuAl(S1-x,Se-x)(2) crystalline materials on the transport properties
Klíčová slova

Zpět

Patička