Přejít k obsahu


Thermoelectric, electronic, optical and chemical bonding properties of Ba2PrRuO6: At temperature 7 K and 150 K

Citace:
AL-JAARY, A., KHAN, W. Thermoelectric, electronic, optical and chemical bonding properties of Ba2PrRuO6: At temperature 7 K and 150 K. Materials Research Bulletin, 2015, roč. 61, č. leden 2015, s. 551-559. ISSN: 0025-5408
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Thermoelectric, electronic, optical and chemical bonding properties of Ba2PrRuO6: At temperature 7 K and 150 K
Rok vydání: 2015
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , Wilayat Khan M.Sc.
Abstrakt CZ: Představujeme první principielní výpočty pásové struktury, hustoty stavů, elektronické hustoty náboje, Fermi povrchu a optických vlastností Ba2PrRuO6 monokrystalů při dvou různých teplotách. Atomové pozice byly optimalizovány tím, že minimalizuje síly působící na atomech.
Abstrakt EN: We present first principles calculations of the band structure, density of states, electronic charge density, Fermi surface and optical properties of Ba2PrRuO6 single crystals at two different temperatures. The atomic positions were optimized by minimizing the forces acting on the atoms.
Klíčová slova

Zpět

Patička