Přejít k obsahu


Personální procesy v organizacích

Citace:
JERMÁŘ, M. Personální procesy v organizacích. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, 81 s. ISBN: 978-80-261-0457-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Personnel processes in organizations
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Milan Jermář Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Studijní materiál shrnuje hlavní teze obsažené ve výkladu předmětu. Slouží ke zpřehlednění studia, nenahrazuje e-learningovou oporu v systému LMS Unifor ani kontaktní výuku. E-learningová opora, přednášky, cvičení a tento text jsou nedílnou součástí podkladů pro studium. V některých oblastech text navazuje na publikaci Psychologie v organizační a ekonomické praxi (Jermář, Egerová a kol., 2014). Problematika je soustředěna do devíti tematických okruhů, které jsou jednotně strukturovány. Každý okruh začíná stanovením cílů, kterých bude dosaženo, dále jsou zde uvedena klíčová slova. Následuje samotný text okruhu, který je rozčleněn do několika částí. Okruhy jsou strukturovány tak, aby student mohl snadno postřehnout hlavní body probírané látky. Uspořádání jednotlivých okruhů z pohledu způsobu výkladu je různý – někde se jedná o stručný výčet, jinde je větší prostor věnován vysvětlení. To je dáno cíli pedagogickými, náročností jednotlivých částí textu, ale i předpokládanou znalostí tématiky u čtenářů, kterým je publikace určena. V textu je obsažena řada přehledů a výčtů, které by měly vést k dalšímu podrobnému studiu (v e–learningu, v doporučené literatuře). V závěru každého okruhu je uvedeno shrnutí jeho obsahu, několik kontrolních otázek nebo úkolů a přehled literatury doporučené k rozšiřujícímu studiu obsahu tematického okruhu. Speciální část tvoří přílohy, které obsahují několik diagnostických metod, které je možno využít při řešení praktických úkolů v rámci studia, ale i v reálné organizační praxi.
Klíčová slova

Zpět

Patička