Přejít k obsahu


Thermoelectric properties of Srn 1TinO3n 1 (n=1, 2, 3, infinity) Ruddlesden-Popper Homologous Series

Citace:
AL-JAARY, A. Thermoelectric properties of Srn 1TinO3n 1 (n=1, 2, 3, infinity) Ruddlesden-Popper Homologous Series. Renewable Energy, 2015, roč. 76, č. duben 2015, s. 36-44. ISSN: 0960-1481
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Thermoelectric properties of Srn 1TinO3n 1 (n=1, 2, 3, infinity) Ruddlesden-Popper Homologous Series
Rok vydání: 2015
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D.
Abstrakt CZ: Transportní vlastnosti Srnþ1TinO3nþ1 (n = 1, 2, 3, ∞) RuddlesdenePopper homologické řady byly hodnoceny pomocí semi-klasické Boltzmann teorie implemetované v BoltzTraP kódu. Z elektronických výpočtů pásové struktury, jsme vypočítali koncentraci nosiče náboje na úrovni 300, 600 a 900 K, a zjistili jsme že sloučeniny Sr4Ti3O10 vykazují nejvyšší koncentrace nosiče náboje na teplotní stupnici.
Abstrakt EN: The transport properties of Srnþ1TinO3nþ1 (n = 1, 2, 3, ∞) RuddlesdenePopper Homologous Series were evaluated using the semi-classical Boltzmann theory as implemented in the BoltzTraP code. Based on the electronic band structure calculations, we have calculated the charge carrier's concentration at 300, 600 and 900 K, and found that the Sr4Ti3O10 compound exhibit the highest charge carrier's concentration along the temperature scale.
Klíčová slova

Zpět

Patička