Přejít k obsahu


"Každý vlastní odměnu přijme dle práce své, jaké věci zaseje, takové sklidí." Tzv. Pirchanský epitafní oltář z Jindřichova Hradce

Citace:
GERSDORFOVÁ, Z. "Každý vlastní odměnu přijme dle práce své, jaké věci zaseje, takové sklidí." Tzv. Pirchanský epitafní oltář z Jindřichova Hradce. Jihočeský sborník historický, 2014, roč. 83, č. 1, s. 51-63. ISSN: 0323-004X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: "Unusquisque propriam mercede(m) accipiet secundu(m) labore(m) suum, quae seminaverit homo haec et metet." The so-called Pirchan epitaph altar from Jindřichův Hradec
Rok vydání: 2014
Autoři: PhDr. Zlata Gersdorfová
Abstrakt CZ: Příspěvek shrnuje dosavadní znalosti o tzv. Pirchanském epitafním oltáři, koriguje dosavadní interpretace, zejména dosavadní interpretace ikonografické a epigrafické složky oltáře. Pozornost je věnována nejen korekci dosavadních poznatků, ale příspěvek se zabývá i inspiračními zdroji a řeší i otázku objednavatele oltáře, kterým je zřejmě Jáchym Čech z Kozmáčova a vznik oltáře souvisí se smrtí jeho ženy Aleny na přelomu let 1597 a 1598.
Abstrakt EN: The essay sumarized and rewiews the hitherto knowledge abou the so-called Pirchan epitaph altar, it corrects some speculations and erroneous interpretations especially concerning the iconography and epigraphic components of the altar, and its strives to achieve a new comprehensive iconographic interpretation, looking for inspiration sources and incentives; it also deals with issue of the principal. The conclusion is decuced that the altar was created on the order of Jáchym Čech of Kozmáčov and the date of the altar´s is associated with death of his wife Alena, having died at the turn of 1597/1598.
Klíčová slova

Zpět

Patička