Přejít k obsahu


Re-creating Shakespeare: the Appropriation of Shakespeare in the Czech Lands during the Great War

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. Re-creating Shakespeare: the Appropriation of Shakespeare in the Czech Lands during the Great War. In Creating, Shaping, Sygnifying: 10th Brno Conference of English, American and Canadian Studies. Abstracts.. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 88. ISBN: 978-80-210-7690-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Re-creating Shakespeare: the Appropriation of Shakespeare in the Czech Lands during the Great War
Rok vydání: 2015
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá spojitostí mezi společensko-politickými událostmi a nastudováními Shakespearových her v Českých zemích v době první světové války. Pozornost je věnována rovněž konrétní volbě překladu. V chronologické perspektivě příspěvek dále usiluje o vysledování recepce daných inscenací (např. obou dílů Jindřicha IV., Macbetha, Richarda III., Kupce benátského) v dobových periodicích v letech 1914 - 1918.
Abstrakt EN: The paper explores a connection between significant socio-political events and the choice and rendition of Shakespearean translations in the Czech lands during the Great War. Approached from a chronological perspective, it attempts to trace the reception of particular productions (e.g. 1, 2 Henry IV, Hamlet, Macbeth, Richard III, The Merchant of Venice, etc.) in theatre reviews published in Czech periodicals between the years 1914 and 1918.
Klíčová slova

Zpět

Patička