Přejít k obsahu


On the second order periodic problem at resonance with impulses

Citace:
DRÁBEK, P., LANGEROVÁ, M. On the second order periodic problem at resonance with impulses. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2015, roč. 428, č. 2015, s. 1339-1353. ISSN: 0022-247X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On the second order periodic problem at resonance with impulses
Rok vydání: 2015
Autoři: Prof. RNDr. Pavel Drábek DrSc. , RNDr. Martina Langerová PhD. ,
Abstrakt CZ: Pomocí Rabinowitzovy věty o sedlovém bodu dokazujeme existenci řešení periodické úlohy v rezonanci. Formulujeme postačující podmínky Landesmanova-Lazerova typu a zobecňujeme některé doposud publikované výsledky.
Abstrakt EN: In this paper we consider the periodic problem for the second order equation at resonance with impulses in the derivative. The impulses are considered at fixed times and depend on the actual value of the solution in a nonlinear way. We formulate rather general sufficient condition in terms of the asymptotic properties of both nonlinear restoring force and nonlinear impulses which generalizes classical Landesman–Lazer condition. Moreover, our condition implies existence results for some open problems with vanishing and oscillating nonlinearities.
Klíčová slova

Zpět

Patička