Přejít k obsahu


TWO NOTIONS WHICH AFFECTED NONLINEAR ANALYSIS (BERNARD BOLZANO LECTURE)

Citace:
DRÁBEK, P. TWO NOTIONS WHICH AFFECTED NONLINEAR ANALYSIS (BERNARD BOLZANO LECTURE). Mathematica Bohemica, 2014, roč. 139, č. 4, s. 699-711. ISSN: 0862-7959
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: TWO NOTIONS WHICH AFFECTED NONLINEAR ANALYSIS (BERNARD BOLZANO LECTURE)
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. RNDr. Pavel Drábek DrSc. ,
Abstrakt CZ: V článku je podán historický přehled dvou pojmech, které ovlivnily rozvoj nových metod nelineární analýzy: Fučíkova spektra a p-laplaciánu. Kromě historického kontextu je kladen důraz zejména na podíl autora tohoto článku na doposud publikovaných výsledcích.
Abstrakt EN: General mathematical theories usually originate from the investigation of particular problems and notions which could not be handled by available tools and methods. The Fučík spectrum and the p-Laplacian are typical examples in the field of nonlinear analysis. The systematic study of these notions during the last four decades led to several interesting and surprising results and revealed deep relationship between the linear and the nonlinear structures. This paper does not provide a complete survey. We focus on some pioneering works and present some contributions of the author. From this point of view the list of references is by no means exhaustive.
Klíčová slova

Zpět

Patička