Přejít k obsahu


Mezi dvěma monumentalitami

Citace:
VIKTORA, V. Mezi dvěma monumentalitami. In Literární vědec, historik, folklorista : sborník k 70. narozeninám Jiřího Fialy. Praha: Verbum, 2014. s. 88-95. ISBN: 978-80-87800-05-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Between two kinds of monumentality
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Verbum
Autoři: Prof. PhDr. Viktor Viktora CSc.
Abstrakt CZ: Václav Hanka svými dvěma svazky Hankových písní zaujímá pozici mezi doznívající tvorbou básníků okruhu A. J. Puchmajera a monumentalizující tvorbou představovanou Rukopisy královédvorským a zelenohorským, Vznešeností přírody M. M. Z. Poláka, Slávy dcery J. Kollára a duchovními eposy F. Rajmana. Hankova poezie dovršuje distanci od anakreontiky a inspiraci nalézá v postupech lidové písně. Výrazněji se to projevuje v milostné lyrice a v pojetí venkova jako protikladu k negativně pojímanému městu.
Abstrakt EN: Hanka's songs; Puchmajer's almanacs; anacreontics; inspiration from the folk song. Abstract: Václav Hanka and his two volumes of Hanka's songs take a position between the ending work of A. J. Puchmajer group's poets and the monumentalizing work represented by manuscripts of Dvůr Králové and Zelená hora, Vznešenost přírody by M. M. Z. Polák, Slávy dcera by J. Kollár and spiritual epics by F. Rajman. Hanka's poetry completes the distance from anacreontics and finds the inspiration in the techniques of folk songs. It becomes more evident in personal lyrics and in the conception of the countryside as an opposite of the negatively taken city.
Klíčová slova

Zpět

Patička