Přejít k obsahu


Rentgenová difraktometrie HNT/LLDPE izolačních směsí

Citace:
ČERMÁK, M., ŠUTTA, P. Rentgenová difraktometrie HNT/LLDPE izolačních směsí. In Elektrotechnika a informatika 2014. Část 1., Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 5-8. ISBN: 978-80-261-0367-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: X-ray diffractometry of HNT/LLDPE insulation mixtures
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Michal Čermák , Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá rentgenovou difraktometrií HNT/LLDPE polymerních sloučenin, které mohou být užity pro izolační aplikace zejména v kabelovém průmyslu. Vliv HNT (halloysite nanotrubkek) byl sledován pomocí vyhodnocení průměrné velikosti krystalitů a úrovně mikrodeformací v polymerním systému.
Abstrakt EN: This paper deals with the X-ray diffractometry analyses of polymeric compound based on the HNT/LLDPE (Halloysite nanotubes/linear low density polyethylene) samples, which can be used as an insulation part in cables. Halloysite nanotube nanofiller behavior in the polymer matrix has been observed and evaluated through the average crystalite size and the average microstrain.
Klíčová slova

Zpět

Patička