Přejít k obsahu


Využití časové dotace na výuku s využitím interaktivní tabule na ZŠ

Citace:
SIMBARTL, P. Využití časové dotace na výuku s využitím interaktivní tabule na ZŠ. In Faktory ovlivňující vývoj profese učitele : 15. setkání členů partnerské sítě TTnet ČR. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2015. s. 41-42. ISBN: 978-80-7481-090-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Use of time allocated to teaching using interactive whiteboards in elementary schools
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Národní ústav pro vzdělávání
Autoři: Mgr. Petr Simbartl
Abstrakt CZ: Do výuky byly začleněny nové technologie v podobě interaktivních tabulí. Ty už jsou ve třídách několik let. Jedná se o potvrzení jejich pozitivního vlivu na výuku či vyvrácení. Tabule působí jak na znalosti, dovednosti či mohou zvyšovat zájem o předmět, avšak my jsme se zaměřili na využití časové dotace předmětu. V případě použití interaktivní tabule vznikla během výuky velká časová ztráta. Vzhledem k malému vzorku však nemůžeme toto tvrzení úplně potvrdit či vyvrátit.
Abstrakt EN: Into teaching been integrated new technology in the form of interactive whiteboards. They are already in classrooms for several years. This is a confirmation of their positive effect on teaching or disproof. Whiteboard has both the knowledge, skills and may increase the interested in learning, but we have focused on the use of time for teaching. In the case of using an interactive whiteboard lessons created during big time loss. Due to the small sample size, this argument can not completely confirm or disprove.
Klíčová slova

Zpět

Patička