Přejít k obsahu


Hybridní skříň kolejového vozidla

Citace:
HELLER, P., JANKOVEC, J., ŘEHÁK, M., KOŘÍNEK, J., TŘÍSKA, L., BEK, S. Hybridní skříň kolejového vozidla. Praha, 2015.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Hybrid body of the rail vehicle
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Doc. Ing. Petr Heller CSc. , Jiří Jankovec , Ing. Michal Řehák , Ing. Jiří Kořínek , Ing. Ladislav Tříska , Ing. Stanislav Bek
Abstrakt CZ: Hybridní skříň kolejového vozidla představuje kvalitativně nový přístup ke konstrukci hrubé stavby skříně kolejového vozidla. Spodek (hlavní rám) skříně je vytvořen jako svařenec z oceli o vysoké mezi kluzu, s vlnitou nerezovou podlahou. Podélníky jsou tvarově přizpůsobené pro spojení se sendvičovými moduly bočnic. Bočnicové moduly jsou vytvořeny jako kompozitní sendvičové panely s vnějším a vnitřním potahem ze skelného kompozitu, s pěnovým jádrem. Obvod panelu je vyztužen ocelovými obdélníkovými dutými profily. Spojení s podélníkem je provedeno kombinovaným lepeným a šroubovým spojem. Střešní část skříně je složena ze dvou komponent. Jedním je ocelová vaznice, druhým jsou střešní kompozitní moduly. Jsou vytvořeny jako sendvičové panely, složené z vnějšího a vnitřního potahu a voštinového jádra. Spojení vaznice s bočnicovými moduly je provedeno kombinovaným spojem lepeným a šroubovaným. Spojení střešních panelů s vaznicí i panelů navzájem je provedeno lepeným spojem.
Abstrakt EN: Hybrid body of the rail vehicle represents a qualitatively new approach to the design of structural body rolling stock. The bottom enclosure is designed as a welded steel with high yield , with corrugated stainless steel floor. Longerons are dimensionally adapted for connection with sandwich modules sidewalls. Sidewall modules are formed as a composite sandwich panels with inner and outer coating of the glass composite with a foam core . The circuit panel is reinforced by steel rectangular hollow sections. The connection with the rocker is provided a combined glued and screw connection. The roof of the cabinet is composed of two components. One is a steel purlins, others are composite roof modules. They are designed as sandwich panels, consisting of an outer and inner skin and the honeycomb core . Conjunction with purlins bočnicovými module is executed multiple bonded joint and bolt. The connection with the purlin roof panels and the panels to each other is performed by adhesive bonding.
Klíčová slova

Zpět

Patička