Přejít k obsahu


EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH PALIV

Citace:
GÁŠPÁR, R., LÖFLER, M., LEVÝ, J., PEČINKA, J., SEDLÁČEK, J. EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH PALIV. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experimental device for an investigation of the alternative fuels
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Roman Gášpár , Martin Löfler , Jaroslav Levý , Ing. Jiří Pečinka Ph.D. , Ing. Jan Sedláček Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Výhodou malých proudových motorů je, že jsou relativně snadno přizpůsobitelné aktuálním požadavkům. V současnosti se jedná také o možnost použití alternativních paliv jako biopa- liva nebo plynu. V současné době se jako palivo pro LTKM nejčastěji používají letecké pe- troleje. Transformované TKM pro pozemní použití využívají kapalná i plynná paliva, mezi kterými má hlavní podíl zemní plyn. V současnosti je věnována velká pozornost alternativ- ním palivům, hlavně obnovitelným biopalivům (bioplyn, bionafta, líh a další), která jsou používána v čisté podobě nebo ve směsi s tradičními palivy. Za účelem testování alternativ- ních paliv a jejich vlivu v proudových motorech se přistoupilo k realizaci experimentu.
Abstrakt EN: The advantage of small engines is that they are relatively easily adaptable to the require- ments of jet engines. At present, it is also the possibility of using alternative fuels such as biofuels or gas. Currently, as a fuel for engines mostly used aviation kerosene. Transformed jet engines for land use using liquid and gaseous fuels, most important of them is the natural gas. Currently, much attention is devoted to alternative fuels, especially renewable biofuels (biogas, biodiesel, alcohol, etc.), which are used in pure form or mixed with conventional fuels. In order to test and investigate effects of the alternative fuels in the current-engines were taken to implement the experiment.
Klíčová slova

Zpět

Patička