Přejít k obsahu


Bioarcheologie individuality: životní historie hendikepované ženy pohřbené v sídlištní jámě v období Velké Moravy

Citace:
PANKOWSKÁ, A. Bioarcheologie individuality: životní historie hendikepované ženy pohřbené v sídlištní jámě v období Velké Moravy. Historická demografie, 2015, roč. 39, č. 1, s. 35-50. ISSN: 0323-0937
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Bioarchaeology of Individuals: reconstruction of life history and social adap- tation of disabled female buried in Great Moravian settlement pit
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Anna Pankowská Ph.D.
Abstrakt CZ: Bioarcheologie individuality (osteobiografie) se, na základě osteologických a archeologických dat, zaměřuje na rekonstrukci konkrétního života jedince v minulosti . V následujícím textu prezentujeme ojedinělý osteologický nález s výraznou patologií končetin vyzdvihnutý z raně středověké sídlištní jámy (9. – 10. století) na střední Moravě. Patologie vznikla pravděpodobně v důsledku infekčního onemocnění raného dětského věku, které zanechalo na kostře výrazné a nevratné deformity ovlivňující mobilitu jedince. Nález je neobvyklý způsobem a okolnostmi pohřbu. Jedná se o uložení mrtvého těla do sídlištní jámy, nikoliv do hrobu. Netypický způsob pohřbu může vypovídat o specifickém postavení ženy ve společnosti, patologie kostry vypovídá o vztahu k imobilním jedincům v minulosti, o genezi akutního onemocnění, které nepřešlo do chronicity, o resistenci jedince a funkční adaptaci na patologii v podobě používání opory (berlí). Pro paleopatologii je tato deformita unikátním nálezem, který je ovšem těžko s jistotou diagnostikovatelný. Z hlediska diferenciální diagnózy zvažujeme dále dysplasii kyčelního kloubu, tuberkulózu kyčelního kloubu, mukopolysacharidózu, z endokrinních onemocnění přichází v úvahu hypotyreóza. Nelze vyloučit kombinaci více onemocnění.
Abstrakt EN: The bioarchaeology of individuals is a new scientific discipline that recognizes the role of the individual in creating a population (and in being created by that population)1. From the paleopathological and morphofunctional point of view, a skeletal deformity is described from an individual interred in a settlement pit at an archaeological site in Moravia (Czech Republic) dating from the Middle Hillfort Period (AD 800-950). Macroscopic and radiological examinations are employed to diagnose pathological lesions on the skeleton of an adult female. The skeleton in question is probably affected by a haematogenous form of acute osteomyelitis from early neonatal age. The lesions are located on the upper right limb and on the lower left limb. Some pathological markers of upper limbs are consistent with the hypothesis of crutch use to facilitate locomotion. From the point of differential diagnosis, a unique congenital deficiency is considered with an unusual form of both the right shoulder and left hip joints, further hip joint tuberculosis, metabolic disorder mucopolysaccharidosis and endocrine disorder hypothyroidism. Besides these two main defects, there are many additional smaller deformities on the skeleton. This defect must have affected the woman´s mobility, and probably also her appearance. These pathological findings are an important contribution to the archaeological context and circumstances of the funeral, and may constitute evidence of the treatment of deformed individuals.
Klíčová slova

Zpět

Patička