Přejít k obsahu


Innovative Approach to Supplying Production

Citace:
ČECHURA, T., KAMARYT, T., KLEINOVÁ, J. Innovative Approach to Supplying Production. In Innovation Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam: International Business Information Management Association, 2015. s. 495-504. ISBN: 978-0-9860419-4-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Innovative Approach to Supplying Production
Rok vydání: 2015
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: International Business Information Management Association
Autoři: Ing. Tomáš Čechura , Ing. Tomáš Kamaryt , Doc. Ing. Jana Kleinová CSc.
Abstrakt CZ: Existují dvě klíčové charakteristiky v oblasti logistiky v průmyslových podnicích - množství zásob a způsob jejich distribuce na výrobní linky. Obě tyto charakteristiky stanoví výši spotřebovaných finančních prostředků. To je samo o sobě důvvod pro jejich optimalizaci, zejména části spotřebovaného času a finančních zdrojů. Tento článek se zabývá řízením vnitřních zdrojů a dále zavádí metodiku, která tvoří nový pohled na vztahy mezi výrobou a zásobami. V popředí metodiky, jsou požadavky zákazníka, které určují prostředky - zdroje a způsob jejího distribuování ven ze skladu. Požadavky zákazníků můžou nakonec vést i ke změnám v uspořádání skladu s cílem dosažení maximální účinnosti procesu vychystávání materiálu.
Abstrakt EN: There are two crucial supply logistic characteristics in industrial enterprises for producing scheduled volumes - the amount of inventories and the means of its distribution on to production lines. Both these characteristics also determine the amount of financial resources consumed. This is the reason for the important goal of optimizing supplying processes in terms of consumed time and financial resources. This article deals with internal resource management and further introduces a material picking methodology which creates a new point of view of the relations between the production and the stock. In the foreground of methodology are requirements of the customer, which determine the means of resource picking and the way of its handling out of the warehouse. The customer requirements can eventually result also in changes to the warehouse layout so maximum efficiency of the picking process can be reached.
Klíčová slova

Zpět

Patička