Přejít k obsahu


Rovnice na časových škálách a náhodné procesy

Citace:
FRIESL, M. Rovnice na časových škálách a náhodné procesy. Informační Bulletin České statistické společnosti, 2015, roč. 26, č. 1-2, s. 18-27. ISSN: 1210-8022
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Equations on time scales and stochastic processes
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Michal Friesl Ph.D.
Abstrakt CZ: Matematická analýza se v poslední době zabývá některými typy dynamických rovnic, sjednocujícím pohledem zahrnujícím prostřednictvím obecné časové škály jak diferenciální rovnice ve spojitém čase, tak diferenční v čase diskrétním, a zkoumá jejich vlastnosti. Ve speciálních případech lze řešení některých rovnic chápat jako marginální rozdělení markovského řetězce. Ukážeme, že některé výsledky tak lze přenést či dovodit ze známých vlastností odpovídajícího náhodného procesu.
Abstrakt EN: Mathematical analysis has recently dealt with dynamic equations, unifying by a general time scale both differential equations in continuous time and difference equations in discrete time, and examined their properties. In special cases, solutions of such equations can be understood as marginal distributions of a Markov chain. We show that this way some results can be transferred or inferred from the known properties of the corresponding random process.
Klíčová slova

Zpět

Patička