Přejít k obsahu


Analýza rozložení napětí ve stojanu klikového lisu a rozvaha životnosti v kritických místech

Citace:
CHVAL, Z., ČECHURA, M. Analýza rozložení napětí ve stojanu klikového lisu a rozvaha životnosti v kritických místech. Kovárenství, 2015, roč. 53, č. duben, s. 69-72. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of stress distribution in the press frame LZK 2500 and the durability balance in critical areas
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Zdeněk Chval Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc.
Abstrakt CZ: Pro provozovatele tvářecích strojů je dobré znát vlastnosti provozovaného stroje, mimo jiné i kritická místa, kde by mohlo dojít k destrukcím. Provedená analýza rozložení napětí ve stojanu, vytipování kritických míst a následně provedené výpočty ke stanovení meze únavy při různě velkém zatěžování a z toho vyplývající životnosti, jsou důležitou informací, kterou by měli znát a sledovat všichni zodpovědní provozovatelé tvářecích strojů.
Abstrakt EN: Properties of forming machines are important to know for their operators. It includes knowledge of critical where destruction may occur. The performed analysis of the stress distribution in the press frame, critical points and subsequently performed calculations to determine the fatigue strength at different loading are important information that press operator should know.
Klíčová slova

Zpět

Patička