Přejít k obsahu


Analýza rozložení napětí v rámu hydraulického lisu CKV a určení životnosti v jeho kritických místech

Citace:
KUBEC, V., ČECHURA, M. Analýza rozložení napětí v rámu hydraulického lisu CKV a určení životnosti v jeho kritických místech. Kovárenství, 2015, roč. 53, č. duben, s. 64-68. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of the stree distribution in a frame hydraulic press CKV and determining the durability of the critical locations
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Václav Kubec Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc.
Abstrakt CZ: Pro provozovatele tvářecích strojů je dobré znát vlastnosti provozovaného stroje, mimo jiné i kritická místa, kde by mohl dojít k destrukcím. Provedená analýza rozložení napětí v rámu lisu, vytipování kritických míst a následně provedené výpočty ke stanovení živostnosti při různě velkém zatěžování a z toho vyplývající životnosti, jsou důležitou informací, kterou by měli znát a sledovat všichni zodpovědní provozovatelé tvářecích strojů.
Abstrakt EN: It it good for the operators of the forming machine to know the properties of the operated machines and also the critical locations that could result to the destruction. The analysis of the stress distribution in the press frame, identification of the critical locations and followed calculations to determine the lifetime are the important information that you should know and monitor all operators of the forming machines.
Klíčová slova

Zpět

Patička