Přejít k obsahu


Optimalizace vybraných konstrukčních řešení horní traverzy lisů CKV za účelem zvýšení životnosti

Citace:
RÁŽ, K., ČECHURA, M. Optimalizace vybraných konstrukčních řešení horní traverzy lisů CKV za účelem zvýšení životnosti. Kovárenství, 2015, roč. 53, č. duben, s. 60-63. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Upper crossbeam of hydraulic press optimization in order to increase durability
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Karel Ráž Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc.
Abstrakt CZ: V práci je provedena analýza rozložení napětí různých konstrukčních řešení horních traverz lisů CKV formou jejich optimalizace. Hlavní optimalizační kritéria jsou minimální hmotnost, maximální tuhost a rovnoměrnost rozložení napětí ve všech průřezech. Jako zatěžující stav je uvažována maximální síla od technologické operace pěchování. Provedená optimalizace a snížení napěťových špiček povede ke zvýšení meze únavy a tedy k prodloužení životnosti ve sledovaných místech.
Abstrakt EN: The work is an analysis of the stress distribution in different design solutions of upper crossbeam of presses CKV. The optimization criteria are minimum weight, maximum rigidity and uniformity of distribution of stresses in all sections. During optimization is considered the maximum force of upsetting. The performed optimization and reduction of the stress will increase the fatigue strength and thus to prolong life, it in selected locations.
Klíčová slova

Zpět

Patička