Přejít k obsahu


Studie možností zvyšování produktivity kování s využitím rotačního tváření

Citace:
ZAHÁLKA, M., HLAVÁČ, J., STANĚK, J., ČECHURA, M. Studie možností zvyšování produktivity kování s využitím rotačního tváření. Kovárenství, 2015, roč. 53, č. duben, s. 48-51. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Study of the possibility of the productivity increasing of forging using rotational forming
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Martin Zahálka , Doc. Ing. Jan Hlaváč Ph.D. , Doc. Ing. Jiří Staněk CSc. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zamýšlí nad možnostmi zvyšování produktivity zápustkových kováren využívajících mechanické lisy. Jednou z možných cest ke zvýšení produktivity lze nalézt ve vhodném spojení vlastního lisu se zařízením pro předkování materiálu. V článku jsou uvedeny způsoby předkování pomocí kovacích válců a příčně klínového válcování. Výstupem je porovnání obou způsobů na konkrétním případu předkovku a zhodnocení výhod a nevýhod jednotlivých způsobů. Oba způsoby předkování jsou analyzovány pomocí simulace metodou konečných prvků.
Abstrakt EN: The article examines the possibility of productivity increasing in close dies forges using mechanical presses. Way to increase productivity may be appropriate connection of the press with a device for preforming of the material. The article presents ways of preforming using forging rolls and cross wedge rolling. The output is a comparison of the methods on the case of preform and evaluation of the advantages and disadvantages of the individual methods. Both methods of preforming are analyzed using finite element simulations.
Klíčová slova

Zpět

Patička