Přejít k obsahu


Technologie stanovení skutečných rozměrů segmentů tunelového ostění založené na fotogrammetrickém měření kamerou INCA3

Citace:
FIALA, R. Technologie stanovení skutečných rozměrů segmentů tunelového ostění založené na fotogrammetrickém měření kamerou INCA3. 2014.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology for determination of the actual dimensions of the tunnel lining segment based on photogrammetric measurements using INCA3 camera
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Radek Fiala Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Byla vytvořena a ověřena technologie pro stanovení skutečných rozměrů segmentů tunelového ostění založené na fotogrammetrickém měření kamerou INCA3. Technologie předepisuje zejména způsob provedení přípravy před snímkováním, způsob pořízení snímků a požadované hodnoty statistických ukazatelů kvality měření. Technologie zajišťuje požadovanou kvalitu, úplnost a srovnatelnost měřených dat.
Abstrakt EN: Technology for determination of the actual dimensions of the tunnel lining segments based on photogrammetric measurements using INCA3 camera was established and verified. The technology prescribes in particular details of preparation, image capturing and required values of statistical indicators of measurement quality. The technology ensures the required quality, completeness and comparability of the measured data.
Klíčová slova

Zpět

Patička