Přejít k obsahu


Naše měna je pevná

Citace:
Morávková, N., Breitfelder, M. Naše měna je pevná. Plzeň, 31.05.2013 - 01.06.2013.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Our Curency is Solid
Rok vydání: 2013
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D. , PhDr. Miroslav Breitfelder Ph.D.
Abstrakt CZ: Celostátní dvoudenní odborná konference zaměřená k výročí událostí spojených s měnovou reformou 1953 v Plzni. Konference se zúčastnili odborníci z významných českých odborných pracovišť. Výstupem z konference byla recenzovaná kolektivní monografie stejného titulu. Konference byla podpořena Magistrátem města Plzně.
Abstrakt EN: Nationwide two-day technical conference focused on the anniversary of the events associated with the currency reform in 1953 Plzni.Konference was attended by experts from major Czech professional workplaces. The outcome of the conference was reviewed collective memoir of the same title. The conference was supported by the Municipality of Pilsen.
Klíčová slova

Zpět

Patička