Přejít k obsahu


Ženy v plzeňském vědeckém a akademickém světě

Citace:
Morávková, N. Ženy v plzeňském vědeckém a akademickém světě. Plzeň, 11.12.2014 - 11.12.2014.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Women in Pilsner scientific and academic world
Rok vydání: 2014
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Konference podpořená vnitřním univerzitním grantem souvisí s výzkumem zacíleným na biografické mapování plzeňského akademického prostředí. Jejím výstupem je publikace Osobnosti Plzeňského vysokého školství, která je součástí ediční řady a druhým svazkem v pořadí. Konference byla určena zejména regionálním odborníkům. Spolupořadatelem bylo též Středisko orální historie SOHI při katedře historie FPE ZČU v Plzni.
Abstrakt EN: Conference supported by an internal university grant related to research targeted on the biographical mapping pilsner academic environment. Its output is a publication Celebrities Pilsen Higher Education, which is part of publishing a second volume in the series in order. The conference was designed mainly to regional experts. It was also a co-organizer Centre for Oral History at the Department of History Sohi FPE UWB in Pilsen.
Klíčová slova

Zpět

Patička