Přejít k obsahu


Zrod moderního státu a veřejné správy v českých zemích aneb služební zákon

Citace:
VALEŠ, L. Zrod moderního státu a veřejné správy v českých zemích aneb služební zákon. Civilia, 2015, roč. 6, č. 1, s. 79-96. ISSN: 1805-3963
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The birth of the modern state and public administration on the territory of in the Czech Republic and the Public Service Act
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. PhDr. Lukáš Valeš Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zaměřuje na formování moderního státu a moderní veřejné správy na území současné České republiky, respektive v regionu střední Evropy v 18. století. Impulsem k jejímu napsání byly argumenty, které provázely jednání o zákonu o státní službě, který byl přijat Parlamentem České republiky v roce 2014. Studie si klade za cíl ukázat, že byrokracie je podstatnou složkou fungování moderního stát a moderní společnosti. Také ukazuje, že vznik moderního státu a veřejné správy byl úzce spojen se vzestupem výzkumu moderního státu a založením a rozvojem správní vědy.
Abstrakt EN: The study concentrates on formation of the modern state and modern public administration on the territory of the contemporary Czech Republic, respectively in the region of Central Europe in the 18th century. The impulse to write it was the argument that accompanied negotiations of the so-called Civil Service Act, which was adopted by the Czech Parliament in 2014. The study aims not only to Czech MEPs to show that bureaucracy is an essential component of the functioning of a modern state and modern society. Also it shows that the emergence of the modern state and public administration was closely linked with the rise of research of the modern state and the development of administrative science.
Klíčová slova

Zpět

Patička