Přejít k obsahu


Prediction of the Nuclear Fuel Rod Abrasion in the Probability Sense

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Prediction of the Nuclear Fuel Rod Abrasion in the Probability Sense. In Engineering mechanics 2015. Praha: 2015. s. 374-375. ISBN: 978-80-86246-42-0 , ISSN: 1805-8248
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Prediction of the Nuclear Fuel Rod Abrasion in the Probability Sense
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřen na odhad mezních hodnot práce třecích sil a otěru v kontaktních ploškách palivových proutků s buňkami distančních mřížek. Práce třecích sil je rozhodujícím faktorem pro predikci otěru pokrytí palivových proutků vyvolané kmitáním palivového souboru. Konstrukční a provozní parametry komponent palivového souboru jsou chápány jako náhodné proměnné definované středními hodnotami a směrodatnými odchylkami. Gradientní metoda a tři sigma kritérium jsou aplikovány k výpočtu mezních hodnot práce třecích sil a otěru v jednotlivých kontaktních ploškách pokrytí palivových proutků s buňkami distančních mřížek.
Abstrakt EN: The paper deals with the upper and lower limits estimation of the friction work and fretting wear in the contact of nuclear fuel rods with fuel assembly (FA) spacer grid cells. The friction work is deciding factor for the prediction of the fuel rod cladding abrasion caused by FA vibration. Design and operational parameters of the FA components are understood as random variables defined by mean values and standard deviations. The gradient and three sigma criterion approach is applied to the calculation of the upper and lower limits of the friction work and fretting wear in particular contact surfaces between the fuel rod cladding and some of spacer grid cells.
Klíčová slova

Zpět

Patička