Přejít k obsahu


Inviscid Compressible Fluid Flow around Moving Bodies

Citace:
KLEČKOVÁ, J., HAMZA, J. Inviscid Compressible Fluid Flow around Moving Bodies. In Applied Mechanics 2015 Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. s. 37-38. ISBN: 978-80-01-05708-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Inviscid Compressible Fluid Flow around Moving Bodies
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: České vysoké učení technické v Praze
Autoři: Ing. Jitka Klečková , Ing. Jan Hamza
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá numerickým řešením nelineárního systému Eulerových rovnic v ALE (arbitrary Lagrangian - Eulerian) popisu. Tento systém popisuje proudění nevazké stlačitelné tekutiny okolo kmitající struktury, jejíž pohyb je předepsán časově závislou funkcí. Jsou prezentovány numerické výsledky modelování obtékání kmitajícího profilu NACA 0012, které jsou srovnány s experimentálně naměřenými daty a numerickými výsledky dalších autorů.
Abstrakt EN: The paper deals with the numerical solution of the non-linear system of the Euler equations in the arbitrary Lagrangian - Eulerian (ALE) formulation which describes inviscid compressible fluid flow around the moving rigid body, whereas the structure movement is defined by a time-dependent function. The results of a gas flow around the vibrating airfoil NACA 0012 are presented and compared with other authors and experimental data.
Klíčová slova

Zpět

Patička