Přejít k obsahu


Zpeněžení jednotky podle občanského zákoníku

Citace:
DVOŘÁK, T. Zpeněžení jednotky podle občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2015, roč. 23, č. 8, s. 267-270. ISSN: 1210-6410
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Monetization units under the Civil Code
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá interpretačně dosti složitou otázkou nuceného prodeje jednotky v režimu bytového spoluvlastnictví soudem podle nového občanského zákoníku. Dosavadní právní úprava této otázky v zákoně č. 72/1994 Sb. byla novým občanským zákoníkem převzata, ovšem s některými významnými změnami.
Abstrakt EN: This article deals with the interpretation rather complex issue of forced sales of residential units under ownership by the court under the new Civil Code. The existing legislation on this issue in Act No. 72/1994 Coll. was taken over by the new Civil Code, but with some significant changes.
Klíčová slova

Zpět

Patička