Přejít k obsahu


Praktické otázky omezování svéprávnosti

Citace:
HROMADA, M., ŠÍMA, A. Praktické otázky omezování svéprávnosti. Soudní rozhledy, 2015, roč. 21, č. 4, s. 122-126. ISSN: 1211-4405
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Reducing of the legal capacity in practice
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Miroslav Hromada Ph.D. , JUDr. Alexander Šíma
Abstrakt CZ: Článek se zabývá aktuálními procesními problémy při rozhodování o omezování svéprávnosti člověka. Upozorňuje zejména na ty situace, kde současná právní úprava vyžaduje nové přístupy soudu. Zásadou nové úpravy je důraz na ochranu člověka trpícího duševní poruchou, což se projevuje v úpravě institutů namířených proti zneužívání soudních zásahů do svéprávnosti. Práce přináší nejen teoretický rozbor, ale i praktický návod, jak v určitých typových případech formulovat výrok soudních rozhodnutí.
Abstrakt EN: The article deals with the actual procedural problems in deciding on reducing the legal capacity of man. Draws particular attention to those situations where the current legislation requires new approaches of the court. New regulation tries to strengthen the protection of human suffering from a mental disorder, which manifests itself in the institute directed against the abuse of judicial review of incapacitation. This work brings not only a theoretical analysis, but also practical guidance.
Klíčová slova

Zpět

Patička