Přejít k obsahu


Využití aplikace Quizlet ve výuce na základní škole

Citace:
BENEDIKTOVÁ, L. Využití aplikace Quizlet ve výuce na základní škole. In Olympiáda techniky Plzeň 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 186-189. ISBN: 978-80-261-0518-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Usage of Quizlet Application in Teaching on Primary School
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Lenka Benediktová ,
Abstrakt CZ: Tento článek představuje výukovou aplikaci Quizlet a její využití ve výuce. Tato slouží k tvorbě sad interaktivních výukových karet a umožňuje další práci s nimi. V textu je nejprve popsána tvorba výukových karet. Dále následuje ukázka způsobů, kterými lze karty využít. Článek obsahuje obrázky znázorňující prostředí aplikace. V textu nechybí informace o správě uživatelských účtů a o zařízeních, na kterých je tuto aplikaci možno použít.
Abstrakt EN: This article introduces educational application Quizlet and its use in teaching. It serves for creating collections of educational cards and it allows further work with them. In the text, there is described the way of making these cards. Then, there are shown the options in which the cards can be used, The article contains pictures, representing the application setting. In the text, there are also information about management of user accouts and about devices on which the application can be used on.
Klíčová slova

Zpět

Patička