Přejít k obsahu


Trocha netradiční teorie

Citace:
BÁRKOVÁ, D. Trocha netradiční teorie. In Vybrané instituty finančního práva v r. 2014. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, o. p. s., 2015, s. 11-20. ISBN: 978-80-87382-62-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A little bit of non-traditional theory
Rok vydání: 2015
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Iuridicum Olomoucense, o. p. s.
Autoři: Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola v publikaci Vybrané instituty finančního práva v roce 2014 se zabývá méně tradičními pohledy na daňovou teorii, zejména pohledem teorie veřejné volby (J. Buchanan, zejména v díle Moc zdaňovat). Stručně je shrnut i přístup školy Law and Economics a rakouské školy (F. A. Hayek). Jde o úvodní kapitolu publikace, která se zabývá aktuálními problémy finančního, zejména daňového práva.
Abstrakt EN: A chapter in a book Selected institutes of financial law in 2014 deals with less traditional views on tax theory, especially that of public choice theory (J. Buchanan, especially in his book The power to tax). It briefy summarizes also approaches of Law and Economics and Austrian school (F. A. Hayek). It is an introductory chapter to a book oriented on topical problems of financia, especially tax law.
Klíčová slova

Zpět

Patička