Přejít k obsahu


Edukační situace – střety, konflikty, paradoxy, aporie

Citace:
BÍNA, D. Edukační situace – střety, konflikty, paradoxy, aporie. In Science for Education – Education for Science : 3rd International Conference. II volume. Nitra: Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, 2014. s. 79-87. ISBN: 978-80-558-0555-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Education situations – concurrences, conflicts, paradoxes, aporias
Rok vydání: 2014
Místo konání: Nitra
Název zdroje: Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
Autoři: Doc. PhDr. Daniel Bína Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá několika vybranými příklady střetů vědeckých a edukačních přístupů, modelů a paradigmat v edukačních událostech. Pozornost je věnována zejména konceptům vytvořeným v rámci společenskovědních bádání a jejich kolizím se skrytým kurikulem školy.
Abstrakt EN: The paper deals with several examples of the concurrences of scientific and educational approaches, models and paradigms in educational events. It focuses mainly on concepts created in the frame of social sciences research and their collisions with the hidden curriculum of the school.
Klíčová slova

Zpět

Patička