Přejít k obsahu


Trakční podvozek pro kolejová vozidla

Citace:
HELLER, P., BEREZŇÁK, T. Trakční podvozek pro kolejová vozidla. Praha, 2015.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Traction bogie for rail vehicles
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Doc. Ing. Petr Heller CSc. , Ing. Tomáš Berezňák
Abstrakt CZ: Trakční podvozek pro kolejová vozidla je tvořen rámem sestávajícím z páru podélníků zakončených podélníkovými nástavci. Podélníky jsou spojeny příčníky a trakční motory jsou umístěny vně na rámu kolmo k nápravě dvojkolí. Trakční motory jsou kinematicky spojeny s kuželovými převodovkami uloženými na konci náprav. Každý trakční motor je s kuželovou převodovkou kinematicky spojen přes kloubový hřídel, přičemž kuželová převodovka je s rámem spojena závěskou. Ke každému z podélníkových nástavců je přikloubena úhlová páka obemykající nápravové ložisko a mezi úhlovým ramenem vystupujícím z úhlové páky a konzolou na rámu je včleněna pružina.
Abstrakt EN: In the present invention, there is disclosed a traction bogie for rail vehicles consisting of a frame comprising a pair of longitudinal girders terminated by girder adaptors. The longitudinal girders are coupled by cross members and traction motors are situated externally onto the frame perpendicular to a wheelset axle. The traction motors are kinematically coupled with bevel gear transmissions mounted at the ends of axles. Each traction motor is kinematically coupled with the bevel gear transmission via an articulated shaft, whereby the bevel gear transmission is coupled with the frame by means of a sling. Each girder adaptor is connected by means of a joint with an angle lever encompassing an axle bearing , and a spring is incorporated between the angle arm projecting from the angle lever and a bracket on the frame.
Klíčová slova

Zpět

Patička