Přejít k obsahu


Investigations on the frequency and temperature effects on mechanical properties of a shape memory polymer (Veriflex)

Citace:
BUTAUD, P., PLACET, V., KLESA, J., OUISSE, M., FOLTETE, E., GABRION, X. Investigations on the frequency and temperature effects on mechanical properties of a shape memory polymer (Veriflex). MECHANICS OF MATERIALS, 2015, roč. 87, č. srpen 2015, s. 50-60. ISSN: 0167-6636
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Investigations on the frequency and temperature effects on mechanical properties of a shape memory polymer (Veriflex)
Rok vydání: 2015
Autoři: P. Butaud , V. Placet , Ing. Jan Klesa Ph.D. , M. Ouisse , E. Foltete , X. Gabrion
Abstrakt CZ: Tato studie srovnává tři metody identifikace mechanických vlastností polymeru s tvarovou pamětí (Veriflex®): kvasistatické tahové zkoušky, tahovou dynamickou mechanickou analýzu (DMA) a modální zkoušky. Youngův modul a Poissonovo číslo jsou určeny při laboratorní teplotě pomocí první metody. DMA je použita pro určení změny viskoelastických vlastností na teplotě a frekvenci při harmonickém zatížení. Modální analýza je použita pro identifikaci viskoelstických vlastností materiálu při vyšších frekvencích. Účelem této studie je ověření platnosti ekvivalence čas-teplota pro Veriflex® z měření DMA. Bylo dokázáno, že viskoelastické vlastnosti předpovězené pomocí "master curve" jsou konzistentní s výsledky kvasistatických a modálních zkoušek. Je také kvantifikován vliv stárnutí na vlastnosti polymeru s tvarovou pamětí.
Abstrakt EN: This study proposes a comparison between three identification methods of the mechanical properties of a shape memory polymer (Veriflex®): quasi-static tensile tests, tensile dynamic mechanical analysis (DMA) and modal tests. The Young’s modulus and the Poisson’s ratio are determined at ambient temperature using the first technique. The DMA is used to determine the evolution of the viscoelastic properties versus the temperature and the frequency under harmonic loading. The modal analysis is used to identify the viscoelastic properties of the material at higher frequencies. The purpose of this study is to check the validity of the time–temperature equivalence for the Veriflex® obtained from the DMA measurements. It is shown that the viscoelastic properties predicted through the master curve are consistent with the measurements collected using quasi-static and modal test. The aging effect on SMP properties is also quantified.
Klíčová slova

Zpět

Patička