Přejít k obsahu


Education situations – concurrences, conflicts, paradoxes, aporias

Citace:
BÍNA, D. Education situations – concurrences, conflicts, paradoxes, aporias. In Science for Education – Education for Science . 3rd International Conference. 2013. s. 55-55. ISBN: 978-80-558-0292-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Education situations – concurrences, conflicts, paradoxes, aporias
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. PhDr. Daniel Bína Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá střety vědeckých a edukačních přístupů, modelů a paradigmat v edukačních událostech. Pozornost je věnována konceptům vytvořeným v rámci společenskovědních bádání a jejich kolizím se skrytým kurikulem školy.
Abstrakt EN: The paper deals with the concurrences of scientific and educational approaches, models and paradigms in educational events. It focuses mainly on concepts created in the frame of social sciences research and their collisions with the hidden curriculum of the school.
Klíčová slova

Zpět

Patička