Přejít k obsahu


Použití metody homogenizace pro výpočet unavového poškození pryže

Citace:
HECZKO, J. Použití metody homogenizace pro výpočet unavového poškození pryže. In SVK FAV 2015 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 17-18. ISBN: 978-80-261-0505-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Use of homogenization in modelling of fatigue damage of rubber
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Heczko
Abstrakt CZ: Práce se zabývá modelováním změn mechanických vlastností pryže způsobených cyklickým namáháním. Pomocí metody asymptotických rozvojů je odvozen postup integrace evolučních vztahů v čase.
Abstrakt EN: The work deals with modelling of changes in mechanical properties of rubber due to cyclic loading. A method of integration of the evolution equations in time is derived using the method of asymptotic series.
Klíčová slova

Zpět

Patička