Přejít k obsahu


Comparison of Digital Tools for Ergonomics in Practice

Citace:
POLÁŠEK, P., BUREŠ, M., ŠIMON, M. Comparison of Digital Tools for Ergonomics in Practice. In Procedia Engineering. neuveden: Elsevier, 2015. s. 1277-1285. ISBN: 978-3-901509-99-5 , ISSN: 1877-7058
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of Digital Tools for Ergonomics in Practice
Rok vydání: 2015
Místo konání: neuveden
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Patrik Polášek , Ing. Marek Bureš Ph.D. , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: V současné době je věda charakterizována fenoménem, který se stal pojítkem. Tento trend je digitalizace. Také oblast ergonomie se tomuto trendu nevyhnula. Výsledky těchto trendů jsou softwarové nástroje, které zahrnují sofistikované digitální lidské modely a nejnovější ergonomické metody. Každý nástroj má své silné a slabé stránky. Proto je důležité nejen umět ovládat softwary, ale také být schopen interpretovat a aplikovat jejich výstupy. Tento článek se zabývá konkrétní případovou studii modelu výrobní pracoviště. Tento model byl vyhodnocen s pomocí digitálních modelů člověka ve dvou softwarových balících (Tecnomatix Jack a Delmia). Byly provedeny tři analýzy zaměřené na přenášení, zdvihání a pokládání břemen a biomechanické podmínky manipulace. Výsledky z těchto analýz z obou softwarů jsou porovnány a případné rozdíly jsou vysvětleny.
Abstrakt EN: Nowadays science is characterized by a phenomenon that has become the link. This trend is digitalization. Ergonomics has also not avoided this trend. The results of these trends are software tools, which include sophisticated digital human models and the latest ergonomic methods. Each instrument has its strengths and weaknesses. Therefore it is not only important to control the software, but also to be able to interpret and apply their outputs. This paper discusses a specific case study of a production workplace model. This model was evaluated with the help of digital human models by means of two software packages (Tecnomatix Jack and Delmia) and theirs ergonomic analysis. Three analyses focused on carrying conditions, lifting and lowering conditions and finally biomechanical conditions were performed. The results from these analyses from both software were compared and eventual differences are explained.
Klíčová slova

Zpět

Patička