Přejít k obsahu


Stabilitní analýza vodicích trubek palivového souboru

Citace:
DYK, Š. Stabilitní analýza vodicích trubek palivového souboru. In Studentská vědecká konference 2015 : magisterské a doktorské studijní programy : sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 13-14. ISBN: 978-80-261-0505-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Štěpán Dyk
Abstrakt CZ: Uvedená studie ukazuje vliv osové síly a poměrného útlumu axiálně zatíženého nosníku na jeho stabilitu a modální vlastnosti. Je ukázán výrazný vliv osové síly na stabilitu i hodnoty vlastních frekvencí a desymetrizující vliv poměrného útlumu.
Klíčová slova

Zpět

Patička