Přejít k obsahu


Efficient education of ergonomics in industrial engineering study program

Citace:
BUREŠ, M. Efficient education of ergonomics in industrial engineering study program. In Procedia Social and Behavioral Sciences. neuveden: Elsevier, 2015. s. 3204-3209. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1877-0428
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Efficient education of ergonomics in industrial engineering study program
Rok vydání: 2015
Místo konání: neuveden
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Marek Bureš Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zaměřuje na vývoj inovovaného předmětu zaměřeného na výuku ergonomie v podmínkách České republiky. I když je navrhovaný předmět zaměřeny na konkrétní zemi, je postaven na univerzálních základech, které mohou být využity všude.Ambicí je vytvořit inovovaný obsah předmětu, který bude zábavný a poučný zároveň. Během příprav předmětu byly aplikovány zásady konstruktivismu k zajištění lepšího pochopení problematiky ergonomie. Předmět je postaven v souladu s doporučeními Mezinárodní Ergonomické Asociace a Federace Evropských Ergonomických Společností.
Abstrakt EN: The paper is focused on development of innovated course focused on ergonomics education in the conditions of the Czech Republic. Although the proposed course can be seen as a country oriented it is built on universal foundations, which can be applied everywhere. The ambition is to create innovated course content that will be fun and educated at the same time. During course preparations a Constructivism theories were applied to ensure better understanding of the ergonomics issue. The course is also constructed according to recommendations of International Ergonomics Association and Federation of European Ergonomics Societies.
Klíčová slova

Zpět

Patička