Přejít k obsahu


Self-assembled tungsten oxide nanorods for hydrogen gas sensing

Citace:
HAVIAR, S., CHLUPOVÁ, Š., KÚŠ, P., GILLET, M., MATOLÍN, V., MATOLÍNOVÁ, I. Self-assembled tungsten oxide nanorods for hydrogen gas sensing. Lille, Francie, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Self-assembled tungsten oxide nanorods for hydrogen gas sensing
Rok vydání: 2015
Autoři: RNDr. Stanislav Haviar Ph.D. , Šárka Chlupová , Peter Kúš , Marcel Gillet , Vladimír Matolín , Iva Matolínová
Abstrakt CZ: Samoorganizované oxidové tyčky byly připraveny na slídovém substrátu pomocí napařování. Následně byl substrát opatřen platinovými elektrodami a doplněn o µ-dráty vyrobené pomocí elektronové litografie. Takto byly elektricky kontaktovány jednotlivé nanotyčky. Struktura byla použita jako konduktometrický plynový senzor, u kterého se sledoval elektrický odpor. A to jak perkolační sítě tyček, tak jednotlivě napojených tyček. V příspěvku jsou porovnány výsledky z obou typů senzoru. Odpor měřených vzorků byl sledován v závislosti na koncentraci vodíku v syntetickém vzduchu i na teplotě. Minimální detekovaná koncentrace byla pod 100 ppm. Dále jsou vyhodnoceny časové odezvy pro různá nastavení.
Abstrakt EN: Self-organized tungsten oxide nanorods were formed on a mica substrate by thermal evaporation from an oxide source. Subsequently, mica samples were equipped with platinum electrodes and µ-wires prepared by means of electron beam lithography in order to contact the nanorods and to produce a functional conductometric gas sensor prototype. The manufacturing enabled measuring the resistance of either a percolating network of the nanorods but or a set of individually contacted nanorods. Comparison of both types of assemblies is given. Resistance of samples was measured as a function both of the concentration of hydrogen in synthetic air and of temperature; the minimum detected concentration was below 100 ppm. Time constants as well as relative response values are evaluated for various conditions.
Klíčová slova

Zpět

Patička