Přejít k obsahu


New approach to industrial engineering education with the help of interactive tools

Citace:
MILLER, A., BUREŠ, M. New approach to industrial engineering education with the help of interactive tools. In Procedia Social and Behavioral Sciences. neuveden: Elsevier, 2015. s. 3413-3419. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1877-0428
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: New approach to industrial engineering education with the help of interactive tools
Rok vydání: 2015
Místo konání: neuveden
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Antonín Miller , Ing. Marek Bureš Ph.D.
Abstrakt CZ: Jednou z povinností vysokých škol je utvářet kvalitní absolventy, kteří budou vyzbrojeni znalostmi potřebnými pro průmyslovou praxi. V této souvislosti proto musí neustále docházet ke zkvalitňování výukových materiálu, tak aby odráželi současné potřeby průmyslu. Tento článek představuje přístup při aktualizaci obsahu předmětu Průmyslové inženýrství, stejně tak jako novou koncepci výuky dle zásad konstruktivistické teorie. Hlavní náplní praktické části toho předmětu je návrh prostorového uspořádání (layout) průmyslového podniku za pomocí počítačového modelování. Jako vhodný nástroj pro podporu výuky ICT charakteru jsme shledali formu e-learningu, který umožňuje pomocí animací, videí a případových studií demonstrovat probíraná témata.
Abstrakt EN: One of the universities responsibilities is to form a quality graduates who will be armed with the knowledge needed in industrial practice. In this context a constant improvement of teaching materials must be done in order to reflect the current needs of the industry. This paper presents a new approach for updating the content of the Industrial Engineering course as well as a new concept of teaching according to the principles of Constructivism theory. The main aim of the practical part of the course is to design layout of the industrial company with the help of computer modeling, for which we used an e-learning form.
Klíčová slova

Zpět

Patička