Přejít k obsahu


Hravá pohybová matematika

Citace:
KOLOVSKÁ, I., PĚCHOUČKOVÁ, Š. Hravá pohybová matematika. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Univerzitas Catholica Ružomberok 2015, roč. 14, č. 2. Ružomberok: Univerzitas Catholica, 2015. s. 105-109., ISSN: 1336-2232
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A playful motion mathematics
Rok vydání: 2015
Místo konání: Ružomberok
Název zdroje: Univerzitas Catholica
Autoři: Mgr. Ilona Kolovská , PhDr. Šárka Pěchoučková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V mateřské škole a na 1. stupni základní školy je velký prostor pro uplatňování mezipředmětových vztahů. Příspěvek je zaměřen na mezipředmětové vztahy mezi matematikou a tělesnou výchovou. Popisovaná aktivita rozvíjí u dítěte/žáka představu přirozeného čísla, orientaci v rovině, přirozené porovnávání, početní operace s přirozenými čísly.
Abstrakt EN: At the nursery school and at the 1st grade of elementary school there is a large room for the application of interdisciplinary relationships. The contribution is focused on the interdisciplinary relationships between mathematics and physical education. The described activity cultivates the child’s image of natural number, orientation in a plane, natural comparison, mathematical operations with natural numbers.
Klíčová slova

Zpět

Patička