Přejít k obsahu


Z dějin západoevropských politických ideologií aneb Znovuzrození české politologie

Citace:
VALEŠ, L. Z dějin západoevropských politických ideologií aneb Znovuzrození české politologie. In Československo v letech 1954 - 1962. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, s. 37-51. ISBN: 978-80-87912-24-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: From the history of Western European political ideologies and the rebirth of Czech Political Science
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ústav pro studium totalitních režimů
Autoři: Doc. PhDr. Lukáš Valeš Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá obnovou oboru politologie v Československu na přelomu 50. a 60. let 20. století, a to v souvislosti s dějinami politického myšlení, konkrétně knihou právníka a politologa zdeňka Mlynáře Z dějin západoevropských politických ideologií.
Abstrakt EN: The chapter deals with the renewal of political science in Czechoslovakia at the turn of the 50s and 60s of the 20th century, in the context of the history of political thought, namely book lawyer and political Zdenek Mlynář From the history of Western European political ideologies.
Klíčová slova

Zpět

Patička